HİKAYEMİZ

Ülke ve dünyamızda olumlu ve kalıcı bir değişim yaratmak için bir araya gelen 1.2 milyon komşu, arkadaş ve toplum lideriyiz...
 

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

Rotary'nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

  • Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,

  • İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,

  • Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,

  • Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür.

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için gayret sarfeder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary'nin amacına hizmet etmek için, her meslekten seçer.

Kalıcı dostlukların ilk adımı olarak, tanışıklığın geliştirilebilmesi amacıyla, olağan kulüp toplantılarına belli asgari sayıda katılma, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlere kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar.

Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.

Ülkemizde rotaryenler cumhuriyetin aydınlığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize yol gösteren ışığı ile daha yaşanılır bir Türkiye için var gücü ile kendimizden önce hizmet ilkesi ile çalışırlar.

LİDERLERİMİZ

1996-2020

NİHAL EKİN

2019-2020 Dönem Başkanı

ALİ RIZA AYİN

2018-2019 Dönem Başkanı

MURAT KIYILAR

2017-2018 Dönem Başkanı

RANA GÜZELBAŞ

2016-2017 Dönem Başkanı

ORHAN ÇELİK

2015-2016 Dönem Başkanı

HÜLYA AYİN

2015-2016 Dönem Başkanı

ORHAN ÇELİK

2014-2015 Dönem Başkanı

GÖZDE SEÇKİN

2013-2014 Dönem Başkanı

MUZAFFER ÖZTÜRK

2012-2013 Dönem Başkanı

ÇETİN KOLUKISA

2011-2012 Dönem Başkanı

AŞKIN AYDIN

2010-2011 Dönem Başkanı

BARIŞ POLAT

2009-2010 Dönem Başkanı

ÖZLEM ERDEM

2008-2009Dönem Başkanı

SELAMİ YILDIRIM

2007-2008 Dönem Başkanı

ERDAL SAMUR

2006-2007 Dönem Başkanı

EMİR TUNCER

2005-2006 Dönem Başkanı

SALİH KUZU

2004-2005 Dönem Başkanı

ÇİĞDEM SAVCI

2003-2004 Dönem Başkanı

YÜKSEL KARABACAK

2002-2003 Dönem Başkanı

RAFET SALTIK

2001-2002 Dönem Başkanı

ATEŞ KIVILCIM

2000-2001 Dönem Başkanı

UFUK TUFAN

1999-2000 Dönem Başkanı

MİTHAT KIYAK

1998-1999 Dönem Başkanı

NECATİ ERDAĞ

1996-1998 Dönem Başkanı

HİLAL ERBAKAN

1997-1998

AVCILAR ROTARY KULÜBÜ Dönem Başkanı

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube